©  RENATA JANISZEWSKA

Euro Family

2014 Photo Acrylic polymer on ceramic tile 11 x 11 cm.